INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. W tym wyjątkowo pięknym miesiącu gościliśmy w urzędzie dwie pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Państwa Sorkowicz z Bemowizny oraz Państwa Słodownik z Lipowiny. Z okazji tych szczególnych uroczystości, Wójt Tomasz Sielicki pogratulował Jubilatom wytrwałości oraz dokonał aktu wręczenia medali, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Symboliczny upominek i kwiaty podkreśliły znaczenie tych uroczystości.

Pani Irena Sorkowicz pochodzi z małej miejscowości koło Działdowa. Po ukończeniu szkoły została skierowana na staż do PGR-u w Bemowiźnie. Następnie podjęła pracę w księgowości. Po upadku PGR-u w 1993 r. pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Młotecznie, aż do emerytury. Natomiast Pan Stanisław pochodzi spod Tarnowa (okolice Tuchowa). W 1949 r. przyjechał z rodziną do Lipowiny, gdzie rodzice znaleźli zatrudnienie. Pan Stanisław mieszkał również w Braniewie, Młotecznie oraz w Bemowiźnie, gdzie pracował jako kierowca, następnie jako spawacz. Po ślubie Państwo Sorkowicz osiedlili się w Bemowiźnie. Doczekali się 3 dzieci (syna i dwóch córek), a obecnie są dziadkami 5 wnucząt (3 wnuków i 2 wnuczek). Zapytani o receptę na tak długie lata w związku oboje są zgodni, że najważniejszy w życiu jest kompromis oraz wzajemne wsparcie. Umocnieniem związku jest przede wszystkim szacunek i wspólne pokonywanie trudów życia codziennego.

Państwo Słodownik poznali się w Pisanicy. Pani Stanisława pochodzi z dawnego województwa rzeszowskiego. Do Lipowiny przeprowadziła się w 1975 r. Ukończyła szkołę średnią rolniczą, po czym podjęła pracę jako specjalista w hodowli ziemniaka w Lipowinie. Na emeryturę przeszła w 1998 r. Pan Zdzisław pochodzi z dawnego województwa białostockiego. Ukończył studia rolnicze w Poznaniu. Pracował jako dyrektor w hodowli ziemniaka w Lipowinie. Jako współtwórca odmiany ziemniaka IRGA, jest dumny ze swojej pracy, gdyż ziemniaki wychodowane w Lipowinie były znane w całej Polsce, a także za granicą. Państwo Słodownik mają dwoje dzieci, syna i córkę. Doczekali się także trojga wspaniałych wnucząt. Obecnie wiele czasu poświęcają na pracę w swoim ogrodzie.

Jubilaci przyznali, że „małżeństwo to wielka odpowiedzialność dla obojga partnerów, jak również wspaniałe zadanie, które należy pielęgnować i rozwijać”.

W swoich życzeniach Wójt podkreślił, że „złote małżeństwa” dają świadectwo wzajemnego wsparcia i szczęśliwego życia przez długie lata. Życzył Jubilatom kolejnych lat zgodnego i spokojnego pożycia małżeńskiego w szczęściu rodzinnym, zdrowiu i radości.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii