INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/VIII/2019 Wójta Gminy Braniewo z dnia 29 marca 2019r. w terminie od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. w Gminie Braniewo przeprowadzono konsultacje społeczne
 
Przedmiotowe konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie dokonania następujących zmian dotyczących podziału jednostek pomocniczych Gminy Braniewo:
1) podział sołectwa Pęciszewo na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Pęciszewo i sołectwo Podleśne;
2) podział sołectwa Wola Lipowska na trzy odrębne sołectwa: sołectwo Wola Lipowska, sołectwo Gronówko i sołectwo Lipowina;
3) likwidacja osiedla Lipowina;
 
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zebrania uwag, opinii mieszkańców gminy Braniewo na podstawie formularza stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia 28/VIII/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.
 
Informacje Wójta gminy Braniewo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych zostały udostępnione:
1) na stronie internetowej Gminy Braniewo (www.gminabraniewo.pl),
2) Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipbraniewo.warmia.mazury.pl),
3) sołtysów.
 
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych byli wszyscy mieszkańcy gminy Braniewo posiadający na czas od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r. czynne prawo wyborcze.
 
W konsultacjach społecznych w sprawie podziału sołectw, likwidacji osiedla oraz nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Braniewo wpłynęły 3 pozytywne opinie bez żadnych uwag.
 
W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanym formularzem nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii