INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

WYJAŚNIENIE NR 1DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego w Bemowiźnie 18 na lokale socjalne i budowa przyłącza C.O
Numer ogłoszenia: 126090 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

ZAMAWAIJĄCY:

Gmina Braniewo

ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

 

Pytanie nr 1

W pozycji 52 i 53 kosztorysu inwestorskiego szczegółowego w materiałach nie ujęto ościeżnic,jest tylko montaż. Czy w materiałach należy ująć ościeżnice, jeśli tak, to ile”

 

Odpowiedź:

W poz. 52 należy ująć 11 ościeżnice „100” w poz. 53 - 2 ościeżnice „150”

 

Pytanie 2

W poz. 66 – izolacje z płyt styropianowych ( piętro) – przyjęto płyty gr.20 mm. W projekcie – przekrój – brak jest izolacji.

Odpowiedź:

Należy ująć izolację z płyt styropianowych, pomimo braku w projekcie .

Pytanie 3

W poz. 81 i 82 – proszę o potwierdzenie zużycia dyblie plastilowych – 3 lub 4 szt.

Odpowiedź:

W poz. 81 ujęto zużycie dybli plastikowych 3/m2, a w poz. 82 - 4/m2

Pytanie 4.

Poz 86. - w materiałach – rynny dachowe norma zużycia winna byc 1,05m/m - jest 1,89m/m. Jaką normę przyjąć?

Odpowiedź

Prawidłowa norma zużycia 1,05m/m

Pytanie 5.

W kosztorysie inwestorskim na budynek mieszkalny – tabela elementów uwzględniono również elementy zewnętrzne takie jak drabina, trzepak, ławka, drogi, place, parkingi i chodniki oraz plac zabaw. Czy stawkę podatku VAT w wysokości 8% należy przyjąć do całości robót budowlanych, czy wymienione roboty zewnętrzne należy policzyć stawką 23%?

Odpowiedź:

Roboty wykonywane poza bryłą budynku t.j roboty w zakresie infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane 23% stawką VAT.

Pytanie 6

W projekcie zagospodarowania terenu- obiekty projektowane- jest pokazane ogrodzenie H=1,2 m oraz zieleń niska. Czy ten zakres robót jest objęty zamówieniem, jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje tego zakresu robót.

Pytanie 7

W przedmiarach nie jest ujęty kontener na śmieci, czy należy go ująć dodatkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnił w zamówieniu kontenera na śmieci.

Pytanie 8

W opisie technicznym stolarki podano, że drzwi wejściowe na klatki schodowe winny być stalowe, przeszklone z samozamykaczem, natomiast w zestawieniu stolarki oraz przedmiarach uwzględniono drzwi z PCV. Jakie drzwi należy przyjąć?

Odpowiedź.

W ofercie należy uwzględnić drzwi stalowe, przeszklone z samozamykaczem.

 

 

Odpowiedź na zadane pytanie została umieszczona na stronie internetowej zamawiającego : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej przez zamawiającego

Elżbieta Bernacka


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii