INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

PIW-z/401/7/546/12                                                                                     Braniewo,dnia 9 maja 2012 r.

 

Pan/Pani

Burmistrz Miasta Braniewa

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork,Pieniężno,

Wójt Gminy

Braniewo, Lelkowo,Płoskinia,Wilczęta

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie prosi o rozpropagowanie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie wynikającego z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 213, poz.1342 z późn.zm. )

Właściciele psów zobowiązani są poddać szczepieniu każdego psa do ukończenia przez tego psa czwartego miesiąca życia. Od takiego obowiązku nie zwalnia właściciela akcja szczepienia psów organizowana przez lekarzy weterynarii, którzy zwyczajowo obsługują miejscowości, w których leczą zwierzęta, ponieważ akcja taka jest tylko przejawem dobrej woli tych lekarzy mającej na celu ułatwienie właścicielom doprowadzenie psów do szczepienia. Właściciele, których psy w czasie takiej „akcji” nie miały wieku przynajmniej 3 miesięcy, albo urodziły się już po takiej „akcji” są zobowiązani doprowadzić psa do szczepienia do dowolnie wybranej przez siebie placówki świadczącej usługi weterynaryjne najpóźniej do dnia w którym pies kończy 4 miesiące życia, ale nie wcześniej niż przed ukończeniem 3 miesięcy życia. Kolejne szczepienia psów musza się odbywać corocznie, nie później niż przed upływem 12 miesięcy od poprzedniego szczepienia.

Zgodnie z art. 85 ust 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt:

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku - podlega karze grzywny.”

Wyk/CP/TZ


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii