INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 • Informacja o wyborze oferty W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011 r Zamieszczono: 16 grudzień 2010r.

 • Ogłoszenie o kolejnym przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.
 • SIWZ na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.

Zamieszczono: 2 grudzień 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2011r.

Zamieszczono: 18 listopad 2010r.


 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno, Świętochowo,Stępień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada

Zamieszczono: 27 październik 2010r.


 • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ na remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno,Świętochowo,Stepień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada

Zamieszczono: 20 październik 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno, Świętochowo, Stępień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Młoteczno, Świętochowo, Stępień, Brzeszczyny, Szyleny-Osada
 • Dokumentacja techniczna w/w zamówienia

Zamieszczono: 12 październik 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 45 o powierzchni 0,02ha położonej w obrębie Klejnowo.

Zamieszczono: 1 wrzesień 2010r.


 • Informacja o wyborze oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Zamieszczono: 25 sierpień 2010r.


 • Komunikat odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 4 440 000,00.
 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz dzieci terenu Gminy Braniewo do szkół w roku szkolnym 2010/2011

Zamieszczono: 12 sierpień 2010r.


 • Usługowy dowóz dzieci z terenu Gminy Braniewo do szkół w roku szkolnym 2010/2011 SIWZ - Usługowy dowóz dzieci z terenu Gminy Braniewo

 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa autobusu dla Gminy Braniewo
 • Zamieszczono: 26 lipiec 2010r.

 • Komunikat w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 4 440 000,00.

Zamieszczono: 21 lipiec 2010r.


 • Zapytania do SIWZ na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo

Zamieszczono: 13 lipiec 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
 • SIWZ wraz z załącznikami do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
 • Załączniki do SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Zamieszczono: 6 lipiec 2010r.


 • Pytania do SIWZ na dostawę autobusu cz.2
 • Pytania do SIWZ na dostawę autobusu

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo"
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo

Zamieszczono: 30 czerwiec 2010r.


 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na remont z przebudową Ośrodka Zdrowia w Lipowinie
 • Pytania do SIWZ na Dostawa autobusu dla Gminy Braniewo

Zamieszczono: 21 czerwiec 2010r.


 

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont z przebudową Ośrodka Zdrowia w Lipowinie

Zamieszczono: 18 czerwiec 2010r.


 • Zmiany w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Zmiany w ogłoszeniu na dostawę autobusu dla gminy Braniewo
 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne oraz sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo

Zamieszczono: 17 czerwiec 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu dla Gminy Braniewo
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont dachu z dociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie

Zamieszczono: 16 czerwiec 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne oraz sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej Gronowo-Podleśne oraz sieci kanalizacji sanitarnej Podleśne-Gronowo
 • Dokumentacja techniczna: Gronowo, Podleśne

Zamieszczono: 8 czerwiec 2010r.


 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Remont dachu z dociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie

 • Zawiadomienie o uzupełnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Roboty remontowo-budowlane w Ośrodku Zdrowia w Lipowinie
 • Dokumentacja - Lipowina NZOZ PDF cz. sanitarna

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu z ociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remontu dachu z ociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca remontu dachu z ociepleniem w Zespole Szkół w Lipowinie

Zamieszczono: 24 maj 2010r.


 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Roboty remontowo-budowlane w Ośrodku Zdrowia w Lipowinie

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowa sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka

Zamieszczono: 21 maj 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane w przychodni Ośrodka Zdrowia w Lipowinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca robót remontowo-budowlanych w przychodni Ośrodka Zdrowia w Lipowinie

Zamieszczono: 17 maj 2010r.


 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka
 • Dokumentacja techniczna dotycząca budowy sieci kanalizacji Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka - Klejnówko oraz sieci wodociągowej Nowa Pasłęka - Stara Pasłęka

Zamieszczono: 22 kwiecień 2010r.


 • Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Wyjaśnienie 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowę Remizy Strażackiej w Lipowinie
 • Dokumentacja techniczna dotycząca budowy Świetlicy Wiejskiej w Lipowinie, Budowy Remizy Strażackiej w Lipowinie

Zamieszczono: 23 luty 2010r.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii