INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Za nami ostatnia sesja Rady Gminy Braniewo w tej kadencji. W obszernym porządku obrad nie zabrakło miejsca na podsumowanie 4 lat działalności organów gminy oraz wzajemnych podziękowań za owocną współpracę na rzecz mieszkańców i miejscowości, w których mieszkamy. Mijająca kadencja pokazała jak wiele można zrobić, ale również jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Będzie to wyzwanie dla nowo wybranych przedstawicieli: Wójta i Rady Gminy.

Podczas ostatniej sesji Wójt Tomasz Sielicki uroczyście podziękował za współpracę Radnym, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy. Nie zabrakło wzruszeń i ciepłych słów na zakończenie 8-letniej działalności na rzecz rozwoju naszej gminy. Również Radni i Sołtysi skierowali w stronę Wójta słowa uznania i podziękowania za aktywną pracę oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Jednym z punktów porządku obrad sesji kończącej kadencję, było podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny w Braniewie. Środki wysokości 30 000 zł gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Po raz kolejny włączamy się w działania promujące dziedzictwo kulturowe w naszym najbliższym otoczeniu. Zabytki to cenna pamiątka będąca dorobkiem poprzednich pokoleń. Pomimo upływu wielu lat, pozostają świadectwem ludzi, których nie ma już wśród nas oraz nabierają coraz większej wartości osobistej, sentymentalnej i społecznej. W trosce o przyszłość tożsamości kulturowej najmłodszego pokolenia i a także nas samych, zachęcamy do pielęgnowania wartości będących odzwierciedleniem życia ludzi, którzy zamieszkiwali naszą Małą Ojczyznę wiele pokoleń przed nami.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii