INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

DSC 0547

W środę odbyło się uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody w Szylenach oraz oficjalne przekazanie obiektu Gminie. Dla przypomnienie inwestycja zrealizowana została ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy udziale finansowym Gminy Braniewo. Wartość zadania opiewa na kwotę 3 mln. zł.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele KOWR w Olsztynie Dyrektor Pan Grzegorz Kierozalski oraz Zastępca Dyrektora Pan Piotr Krasulski, Prezes Spółki PERIG Pan Robert Mirkowski wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sergiusz Kaliszuk, Radni, Sołtysi, przedstawiciele instytucji współpracujących z gminą oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Wójt Tomasz Sielicki oraz Sekretarz Jakub Bornus podziękowali przedstawicielom KOWR za zrealizowaną inwestycję oraz dotychczasową współpracę. Również Dyrektor KOWR podziękował za wspólną prace na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Braniewo.

Symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie stacji uzdatniania wody, było uwieńczeniem sukcesu inwestycyjnego i oficjalnym otwarciem obiektu. Następnie zaproszeni goście i mieszkańcy z podziwem zwiedzali nowoczesną stację.

Przypomnijmy, że stacja zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Szyleny Osada, Szyleny Wieś, Szyleny Kolonia, Bemowizna, Brzeszczyny, Bobrowiec, Bobrowiec Kolonia, Świętochowo, Rogity, Młoteczno, Rodowo, Zgoda i Rusy. Docelowo woda z nowej stacji popłynie także do mieszkańców Marcinkowa. Proces technologiczny kontrolowany jest przez najnowszej generacji w pełni zautomatyzowane urządzenia sterujące, a ich praca dzięki zdalnej transmisji danych GSM, widoczna jest na oddalonej o 15 km od obiektu stacji monitorującej. Nad kontrolą jakości wody czuwają urządzenia pomiarowe i nowatorskie rozwiązania techniczne w postaci lamp ultrafioletowych UV, dezynfekujących w sposób ciągły wydobywaną i podawaną do sieci wodę. Konieczność i słuszność realizacji inwestycji potwierdzają zarówno względy zdrowotne jak i ekonomiczne.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii