INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy wspólnie ze Skarbnik Gminy Panią Haliną Kazubek gościł w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Olsztynie gdzie podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem oraz Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Sylwią Jaskulską na realizację zadania pn. „Kulisy pod chmurką – budowa drewnianej, zadaszonej sceny w Żelaznej Górze” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2022 roku.
 
Gmina Braniewo po raz kolejny pozyskała środki finansowe w tym konkursie. Wcześniej udało się zrealizować zadanie pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" czyli budowa innowacyjnej wiaty rekreacyjnej.
 
Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia ludności wiejskiej, poprzez aktywizację społeczności lokalnej oraz organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych, sportowych i festynów. Zadanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miejscowości a także wzrost odwiedzających turystów.
 
Całkowity inwestorski koszt zadań to kwota 40 tyś złotych, przy czym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa wynosi 20 tyś złotych (pozostałe 20 tyś złotych to środki własne Gminy Braniewo).
 
Dziękujemy Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku !

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii