INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

 

Jednym z zadań własnych gminy jest obowiązek zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców. I zgodnie z gminną strategią rozwoju w połowie tego roku rozpoczęto budowę dwóch kolejnych wodociągów, aby już w miesiącu listopadzie mieszkańcy mogli cieszyć się świeżą dobrej jakości wodą.

 

Od wielu lat mieszkańcy czekali na tę inwestycję i w końcu się udało, sieci wodociągowe o długość ponad 4,3 km Rogity - Świętochowo Kolonia oraz Maciejewo – Świętochowo – Zakrze została zakończona!
Inwestycja pozwoli na wyłączenie z eksploatacji studni lokalnych na prywatnych nieruchomościach, poprawi jakość życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność tych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców, ale i inwestorów.
Inwestycja ta pozwoli również na awaryjne zasilenie w wodę wodociągu Szyleny – Rusy z ujęcia wody w miejscowości Lipowina.
To nie koniec inwestycji wodociągowych na terenie Gminy Braniewo, obecnie trwa budowa kolejnego wodociągu na odcinku Lipowina – Strubiny, więc niebawem mieszkańcy Strubin będą mieli możliwość korzystać bezawaryjne, komfortowo z bieżącej, dobrej jakości wody.
Wykonawcą zakończonych jak i trwających inwestycji w sektorze gospodarki wodociągowej jest nasza niezawodna gminna Spółka PERiG.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii