INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

W 2019 roku Sołectwo Żelazna Góra, dzięki podjętej inicjatywie przez Wójta Gminy Braniewo Jakuba Bornusa, przystąpiło do procesu odnowy wsi pod hasłem "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - miejscem, w którym warto żyć…"

 

W ramach przystąpienia do inicjatywy, mieszkańcy skorzystali z forum oraz szkoleń, które miały na celu chęć współuczestniczenia w procesach rozwoju regionu poprzez utworzenie grupy odnowy wsi.
Udało się powołać grupę roboczą, stworzyć Plan Odnowy Wsi Żelazna Góra oraz wypełnić i wysłać wniosek o dofinansowanie na budowę drewnianej, zadaszonej sceny w Żelaznej Górze.
Dzięki olbrzymiej determinacji grupy roboczej i mieszkańców a także przychylności Wójta, udało się pozyskać środki z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" w kwocie 20 tyś. złotych (50% kosztów całkowitych) na budowę „Kulisy pod chmurką”.
Gmina Braniewo z środków własnych dołożyła 20 tyś złotych (pozostałe 50% kosztów całkowitych), co w sumie daje nam kwotę 40 tyś. Złotych !
W ramach zadania wybudowana została drewniana zadaszona scena z wyposażeniem i szafą pomiarową. Ten element jest wyrazem zaangażowania społeczności lokalnej w realizację inicjatyw prowadzących do poprawy estetyki swojego najbliższego otoczenia.
Niezwykła scena powstała z inspiracji mieszkańców Żelaznej Góry oraz została zaprojektowana tak, by w jak najlepszy sposób im służyć m.in. organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych.
Zadanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności miejscowości a także wzrost odwiedzających turystów.
Planowanie tego zadania było dla mieszkańców Żelaznej Góry było wielką przyjemnością.
Niżej możecie zobaczyć jak krok po kroku powstawała scena - coś niesamowitego !
Dziękujemy wykonawcy za budowę tej inwestycji.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii