INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Braniewo

Od dnia 09.12.2022 r., rozpoczynamy sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w cenie 1699 zł brutto za tonę węgla (dostępny sortyment 8-25mm i 25+mm)

Dystrybucją węgla dla uprawnionych mieszkańców zajmuje się

CARGOSPED Terminal Braniewo ul. Błotna 21, 14-500 Braniewo.

Dział Sprzedaży Węgla I piętro pok. nr 202,

Tel. 55 243 34 29 (godziny pracy od poniedziałku do piątku 8.00-15.00)

Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu zapłaty na rachunek Urzędu Gminy Braniewo nr 48 8313 0009 0039 0039 2000 0550,

bądź w kasie Urzędu w godz. od 7:00 do 13:00

W dniach 28.12.2022 r., - 30.12.2022 r., brak możliwości zapłaty kartą w kasie Urzędu .

W treści przelewu należy wpisać: zapłata za węgiel, imię i nazwisko wnioskodawcy ,adres nieruchomości oraz proszę podać rodzaj węgla tj. „8- 25mm” lub „25mm+”

Po zaksięgowaniu środków na koncie urzędu oraz zweryfikowaniu zostanie Panu(i) wystawiona faktura którą należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 pokój nr 11.

Osoby które będą dokonywały wpłaty w kasie Urzędu Gminy proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 11 Justyna Żak w celu weryfikacji wniosku.

 Faktura upoważnia do odbioru węgla w wyżej wymienionym składzie opału.

Odbiór opału będzie możliwy jedynie przy wykorzystaniu transportu firmy CARGOSPED, cennik transportu w załączeniu (opłata na miejscu w kasie Cargosped). 

Przypominamy, że wnioski o zakup węgla przyjmowane są w Urzędzie Gminy ul. Moniuszki 5 , 14-500 Braniewo pokój nr 11, do dnia 14 grudnia 2022 r.

 

Cennik CARGOSPED Terminal Braniewo

Raport z badań - Col 8-25mm

Raport z badań - Col 25+mm


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii