INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

 

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

 

W tym ważnym wydarzeniu Urząd Gminy Braniewo reprezentował Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus. W uroczystości uczestniczyli także strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz zaproszeni goście.
Jednostka KP PSP w Braniewie wzbogaciła się o pojazd operacyjny marki Mitsubishi, łódź ratowniczą oraz nowy ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczych na podwoziu Renault Trucks K440 P6X6 MEDIUM E6 „Bestia”.
Tradycyjnie ksiądz Kapelan pożarnictwa Leszek Galica dokonał poświęcenia pojazdów, które sygnałami świetlnymi zaświadczyły o swej gotowości do działań.
Akademia to doskonała okazja aby podziękować za pomoc i wsparcie dla osób, które przyczyniają się do rozwoju pożarnictwa na obszarze powiatu braniewskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, który otrzymał pamiątkę przekazania wyposażenia.
Ciepłe słowa płynęły od zaproszonych gości pod adresem strażaków PSP i OSP. To istotne wsparcie przekazywane przez samorządy powiatu braniewskiego, przekłada się na doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
Gratulujemy KP PSP w Braniewie doposażenia swojej jednostki w nowoczesny sprzęt, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Gminy Braniewo ale mieszkańców całego Powiatu Braniewskiego.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii