INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

 

 

Krwiodawstwo jest szlachetną misją, w ramach której osoby zdrowe pomagają najbardziej potrzebującym. Kluby Honorowych Dawców Krwi są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK i mogą funkcjonować w każdym środowisku społecznym.

Dzisiejsza podniosła uroczystość, z okazji Jubileuszu 10-lecia powstania Wojskowego Klubu HDK PCK, który swoją działalność prowadzi przy 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie zgromadziła całą salę członków, zaproszonych gości i sympatyków Klubu.

 

Uroczysty apel był doskonałą okazją do podsumowania minionego 10-lecia działalności Klubu oraz wręczenia wyróżnień i odznak, a także przekazania serdecznych podziękowań wszystkim tym, którzy są zaangażowani w funkcjonowanie Klubu.

 

W sumie wyróżnionych zostało ok. 80 osób, którzy odebrali wyróżnienie z rąk Dowódcy 9BBKPanc płk Sławomira Lidwy, Prezesa Wojskowego Klubu HDK PCK st. chor. Sebastiana Jaszaka oraz zaproszonych gości.

 

Jedno z wyróżnień trafiło do Wójta Gminy Braniewo Jakuba Bornusa, który otrzymał za udzielane wsparcie i partnerską współpracę między Urzędem a Zarządem Klubu.

 

Wydarzenie zakończyło się częścią artystyczną oraz poczęstunkiem w miłej atmosferze.

 

Udział w tej uroczystości był dla nas osobistą satysfakcją. Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia i gratulacje do wszystkich członków Wojskowego Klubu HDK PCK w Braniewie i życzymy kolejnych lat w wytrwałości i pomocy tym, którzy tego szlachetnego płynu będą potrzebować.

 

Wszystkiego dobrego !


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii