INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Tomasz Sielicki, wójt Gminy Braniewo, otrzymał od gminnych radnych absolutorium. Nim doszło do głosowania wójt złożył nie tylko sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2013 rok, ale odniósł się także do sytuacji finansowej w latach ubiegłych.


Budżet gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką na kwotę 1,3 mln złotych. Stan zobowiązań budżetu gminy na koniec roku 2013 wyniósł 3,4 mln złotych. Wykonano dochody w wysokości 97,6 proc., co jest bardzo wysokim wskaźnikiem (związane to jest ze stałym poziomem podatków oraz poprawnie działającą windykacją; wpłynęło na to także wysokie wykonanie podatku od nieruchomości i podatku rolnego, które są głównym źródłem dochodów własnych Gminy Braniewo).
Wydatki wykonano w wysokości  93,8 proc.

Gmina wzorem dla innych
Pozytywną ocenę budżetu za 2013 rok potwierdziła kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.
— Nie jesteśmy chętni do inwestowania własnych pieniędzy, staramy się zawsze o dofinansowanie zewnętrzne — mówi wójt Sielicki. — RIO postawiła naszą gminę jako wzorzec. I powiedziała, że będzie kierowała do nas pracowników samorządów innych gmin, które mają trudności ze zrealizowaniem budżetu.
Obecna ocena RIO skrajnie się różni od tej kontroli, którą przeprowadzono na początku 2011 roku.
— Kontrolowano wówczas mojego poprzednika i ta kontrola wypadła bardzo źle — przypomina wójt Sielicki. — Tym razem budżet gminy jest w doskonałej kondycji i na wysokim poziomie.

Oświata i gminna spółka
Dużym obciążeniem dla gminnego budżetu są nakłady na oświatę. Przeprowadzono reorganizację, ale także ilość dzieci zmalała o 10 proc. Tymczasem subwencja oświatowa w 2014 roku zostaje na poziomie z roku 2010, pomimo reformy wynagrodzeń nauczycieli oraz wprowadzenia obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich.
— Bardzo dużo pieniędzy wydajemy na oświatę, według rankingu przeprowadzonego przez tygodnik samorządowy „Wspólnota” na 1566 gmin wiejskich w całej Polsce zajmujemy 27 miejsce, jeśli chodzi o „dokładanie” do oświaty — mówi wójt.
Wójt odniósł się także do finansowej kondycji spółki PERIG (Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej).
— Spółka od dwóch lat przynosi wynik dodatni, nie przynosi strat i nie trzeba jej dofinansowywać — mówi Sielicki. — PERIG sobie doskonale radzi i spłaca wcześniejsze zobowiązania.

Z inwestycjami i małym długiem
W latach 2011-2013 gmina przeznaczyła na inwestycje niemal 12 mln złotych. Pieniądze te zostały wydatkowane na drogi, wodociągi, kanalizacje, nieruchomości. W roku 2014 na inwestycje na terenie gminy zaplanowano ponad 1,5 mln złotych.
Większość inwestycji była wykonywana dzięki sprawnemu pozyskaniu pieniędzy unijnych — w latach 2011-2014 zdobyto niemal 11 mln złotych. Pieniądze te, oprócz inwestycji, zostały również przeznaczone na e-cyfryzację i oświatę.
Zmalał także dług. Na koniec 2010 roku gmina była zadłużona na 8,8 mln złotych. Obecnie jest to 3,6 mln złotych.

Wspólny sukces
— Dziękuję za pomoc i zaufanie paniom i panom radnym, bo obdarzyliście nas ogromnym zaufaniem i myślę, że tego zaufania nie zawiedliśmy i udowodniliśmy, że dysponujemy pieniędzmi rozsądnie i rzetelnie — mówi Sielicki. — A za pomoc w realizacji tego budżetu dziękuję moim współpracownikom. Bo oni też mają wielki udział w tym wyniku finansowym naszej gminy.

JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii