INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: [ROOT]/images/informacje/2016/wizyta_gimnazjum/.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

Wójt przyjął dziś w urzędzie niecodziennych gości. W ramach zajęć lekcyjnych odwiedzili nas uczniowie klas gimnazjalnych z Lipowiny. Celem zorganizowania spotkania w gminnej scenerii było odkrycie przez młodzież tajników funkcjonowania lokalnego samorządu.

Wyjątkową lekcję Wójt rozpoczął od przedstawienia uczniom struktury samorządu terytorialnego w Polsce. Następnie omawiał zasady działania podstawowej jednostki podziału terytorialnego jaką jest gmina. Wymienił przy tym zadania, realizowane w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Wójt przybliżył również zasady tworzenia budżetu oraz gospodarowania nim. Następnie przedstawił zakres działania Rady Gminy, która pełni funkcje uchwałodawczo - kontrolne. Wójt opowiedział o roli jaką pełni Przewodniczący, o komisjach Rady Gminy oraz o procedurze podejmowania uchwał. Wyjaśnił także na czym polega udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. W dalszej kolejności Wójt przybliżył tryb wyboru organów samorządu gminy. Uczniowie dowiedzieli się również o funkcji jednostek pomocniczych w gminie jakimi są sołectwa.

W niecodziennej lekcji brali udział również Radna Ewa Kazimierczuk pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Braniewo, Sekretarz Gminy Pan Jakub Bornus, który zapewnia właściwą organizację pracy urzędu oraz Pan Mariusz Szempliński, pracownik zajmujący się szeroko pojętą promocją Gminy. Wójt podkreślił, że ważnym stanowiskiem w strukturze urzędu jest Skarbnik Gminy, który dba o budżet jednostki.

Podsumowując spotkanie, Wójt nadmienił młodzieży o potrzebie nawiązywania kontaktów i o współpracy gminy z innymi organami i instytucjami, także zagranicznymi. Zaznaczył, że jest to szczególnie ważne dla rozwoju i promocji naszej małej wspólnoty. Uczniowie dowiedzieli się także jak ważna jest współpraca gminy z jednostkami służb mundurowych, które dbają o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego również w naszych miejscowościach.

Na zakończenie spotkania jeden z uczniów zadał Wójtowi pytanie: „ Czy łatwo jest zarządzać gminą”? W pojedynkę na pewno byłoby trudno - odpowiedział Wójt. Podkreślił, że podstawą prawidłowego zarządzania jest dobry zespół pracowników, z którym można wypracować najlepsze rozwiązania i sprawnie realizować powierzone Gminie zadania.

Aby uczniowie miło wspominali tę nietypową lekcję, otrzymali od Wójt pamiątkowe gadżety w postaci kubków i długopisów z logo Gminy Braniewo.

 

{gallery}informacje/2016/wizyta_gimnazjum/{/gallery}


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii