INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

26 maja w Domku Myśliwskim w Bemowiźnie odbyła się sesja Rady Gminy Braniewo. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Kolejny raz Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą współpracę miedzy organami i poparcie kierunków rozwoju Gminy.

Wójt Tomasz Sielicki przedstawił sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2016 rok. Podkreślił, że Gmina Braniewo jest w dobrej kondycji finansowej. Zaciągnięte wcześniej zobowiązania są spłacane, a bieżące inwestycje realizowane są bez zaciągania nowych. Wójt dodał, że Gmina pozyskuje środki zewnętrzne, dzięki czemu można zrealizować więcej zadań.

Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Tomaszowi Sielickiemu. Wójt wykazał się gospodarnością, co pozwoliło na realizację ważnych inwestycji, wpływających na komfort życia mieszkańców.

Wójt bardzo wysoko ocenił współpracę z Radnymi, podziękował za zrozumienie oraz zaufanie. Słowa uznania i podziękowania skierował również w kierunku Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i kierowników podległych jednostek.

Ważnym punktem porządku obrad było również podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności. W ten sposób Samorządowcy z Gminy Braniewo wyrazili swój sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego Polsce. Dotyczy to przede wszystkim zapowiedzi zmian w samorządowym prawie wyborczym – w tym ograniczenia czynnego i biernego prawa wyborczego – oraz sposobu realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozległy zakres podejmowanych działań świadczy o wszechstronności i otwartości władz Gminy na nowe wyzwania. Jak podkreślił Wójt Tomasz Sielicki - kolejne jednogłośne absolutorium jest mobilizacją do dalszej pracy - pracy na rzecz naszej wspólnoty.

Sesja absolutoryjna zakończyła się miłym akcentem. W związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządowca, Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli Radnym, Sołtysom, Kierownikom jednostek współpracujących z gminą oraz pracownikom urzędu listy z życzeniami i podziękowaniami za dotychczasową współpracę. Również Wójt otrzymał podziękowania z rąk Radnych i Sołtysów.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii