INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Wójt Gminy Braniewo ogłasza konkurs na "Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo"

Celem konkursu jest aktywacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs ma na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi. Pozytywna mobilizacja mieszkańców jest najwyższą wartością społeczną. Dlatego wspólne działanie ku poprawie wizerunku swojej miejscowości doskonale kształtuje świadomość obywatelską i kulturową mieszkańców. Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Bardzo istotne jest planowanie tak, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się przyjemną atmosferą otaczającego środowiska jak i utrzymywanym ładem przestrzennym.
W konkursie oceniana będzie głównie praca mieszkańców sołectwa włożona w utrzymanie czystości i schludnego wyglądu sołectwa. Najwyżej punktowane będą pomysłowość, inicjatywa i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Ocenie będą podlegały zarówno porządek i estetyka miejsc publicznych (m.in. placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg i poboczy, tablic informacyjnych itp.), jak i ogólna estetyka i czystość posesji. Będzie zwrócona duża uwaga na umiejętność integracji społeczności lokalnej i gotowość do współpracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

 Regulamin konkursu


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii