INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

29597866 1745208638859162 5220054503465189379 n

Wiele spotkań, rozmów i uzgodnień w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich 507 i 504 uwieńczonych zostało podpisaniem listów intencyjnych pomiędzy Gminą Braniewo a Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Listy intencyjne są ważnym krokiem w kierunku podjęcia współpracy zmierzającej do realizacji inwestycji drogowych.

Podpisując listy intencyjne gmina zadeklarowała współfinansowanie zadań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska”. Planowany wkład finansowy gminy rozłożony jest na lata 2019-2020. Łączna dotacja celowa na przełomie lat wyniesie 1,5 mln. zł.

Pierwszy etap rozbudowy drogi na odcinku Braniewo-Pieniężno to blisko 15 km nowej nawierzchni zaczynającej się od skrzyżowania głównego w mieście Braniewie, a kończącej się tuż za miejscowością Wola Lipowska. Drugi etap to odcinek Wola Lipowska-Pieniężno obejmujący m.in. budowę obwodnicy Pieniężna.

Z kolei pierwszy etap rozbudowy drogi nr 504 rozpocznie się od skrzyżowania z drogą nr 503 w Pogrodziu, a zakończy się na ulicy Elbląskiej we Fromborku. W drugim etapie przebudowa obejmie odcinek Frombork-Braniewo.

Inwestycje planowane są do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii