INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

DSC 0736

Decyzja, w sprawie przekazania dofinansowania na remonty dróg wojewódzkich 504 i 507 zapadła. Podczas piątkowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska”.

Władze gminy nie mają wątpliwości, co do słuszności podjętej decyzji. Wspólnie z ościennymi gminami wesprą przebudowę tak ważnych dla wszystkich mieszkańców Powiatu dróg. Są to strategiczne trasy łączące wiele miejscowości z większymi miastami. Wartość inwestycjiprzekracza kwotę 200 mln. zł. W tym roku na realizację zadania gmina Braniewo przekaże środki finansowe w wysokości 300 tys. zł.

Miłym akcentem podczas sesji było przekazanie życzeń oraz wręczenie symbolicznych upominków Sołtysom z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali wszystkim Sołtysom za współpracę. Pogratulowali Pani Zofii Jaszczanin, Panu Marianowi Wasiakowi oraz Panu Andrzejowi Hołubowskiemu,Sołtysom wyróżnionym przez Marszałka Pana Gustawa Marka Brzezina podczas Samorządowego Dnia Sołtysa Na Warmii i Mazurach. Gratulacje odebrał również Sołtys Pan Krzysztof Łacman, któryzwyciężył w plebiscycie na „SuperSołtysa” organizowanym przezgazetę olsztyńską.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii