INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

DSC 0072

20 maja zgromadziliśmy się w Bazylice Mniejszej w Braniewie, aby celebrować jedno z najważniejszych świąt w liturgii kościelnej, upamiętniające Zesłanie Ducha Świętego. Jest to święto, towarzyszące ludności wiejskiej już od pradawnych czasów. Uroczyście obchodzone wówczas dni były prawdziwym świętem chłopów. Wszystkie domostwa i podwórza przyozdabiano gałązkami brzozy, jesionu czy świerka. Wysypywano na ziemię zielony tatarak, świerczynę i kwiaty, a uwieńczeniem wielkiego święta wiejskiego były procesje wokół pól z obrazami Matki Boskiej.

Tradycyjnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez Dziekana Dekanatu Braniewskiego ks. prałata Leszeka Galicę. Podniosłą chwilą było wprowadzenie do świątyni sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowgo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki oraz Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Pan Sergiusz Kaliszuk. W obchodach uczestniczył gość szczególny Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustawa Marek Brzezin, a także Przewodniczący Sejmiku Województwa Pan Jan Bobek, przedstawiciele sąsiednich samorządów, służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta i gminy Braniewo.

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej w Braniewskim Centrum Kultury odbyła się akademia okolicznościowa. Wójt Tomasz Sielicki w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji i początków Ruchu Ludowego w Polsce, marzącego o wolnej i demokratycznej Ojczyźnie. Podkreślił, że jego działania skupiały się na rozbudzeniu świadomości narodowej chłopów, jak również na kształtowaniu postaw patriotycznych i wychowaniu w umiłowaniu Ojczyzny.

Artystyczną, niezwykle urokliwą oprawą uroczystości były wstępy: Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii z Lidzbarka Warmińsiego, Zespółu Tęcza Warmii z Braniewa oraz Sekcji Wokalnej z Braniewskiego Centrum Kultury.

Wójt skierował słowa podziękowania w stronę wszystkich uczestników wspólnego świętowania oraz osób mających udział w organizacji uroczystości.

Zielone Świątki, to jedno z najpiękniejszych polskich świąt wyrosłe w tradycji narodowej, ludowej i chrześcijańskiej, które utrwaliło się w świadomości mieszkańców wsi i stało się jej niezbywalną spuścizną.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii