INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

25 maja odbyła się sesja Rady Gminy Braniewo, której głównym punktem była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Kolejny raz Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co jest wyrazem dobrej współpracy miedzy organami gminy.

Podczas tej wyjątkowej sesji Wójt Tomasz Sielicki przedstawił sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w 2017 rok. Podkreślił, że Gmina Braniewo jest w dobrej kondycji finansowej. W minionym roku udało się zrealizować wiele inwestycji, głównie w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. Największą zeszłoroczną inwestycją była kompleksowa termomodernizacja szkół gminnych, której wartość przekracza kwotę 3 mln. zł. Determinacja i zgodna decyzja władz pozwoliła na wykonanie zadania w ramach środków własnych. W tym roku gmina otrzymała refundację tego zadania w kwocie przekraczającej 2 mln. zł. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym wójt wymienił również: zakup wozu strażackiego na wyposażenie jednostki OSP Żelazna Góra, współudział w budowie stacji uzdatniania wody w Szylenach oraz budowie wodociągu Maciejewo-Zakrzewiec i kanalizacji Maciejewo-Lipowina, wykonanie projektów wodociągów, których prężna budowa rozpoczęła sięw tym roku, remonty dróg: Bemowizna-Szyleny, Grzędowo-Krasnolipie i Młoteczno oraz współfinansowanie remontu drogi powiatowej w Żelaznej Górze.

Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i po raz kolejny jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Tomaszowi Sielickiemu. Wójt wykazał się gospodarnością, co pozwoliło na realizację ważnych inwestycji, wpływających na poprawę komfortu i jakości życia naszych mieszkańców.

Rozległy zakres podejmowanych działań świadczy o wszechstronności i otwartości władz Gminy na nowe wyzwania. Z każdym rokiem gmina się rozwija, miejscowości pięknieją i przybywa infrastruktury. Wójt bardzo wysoko ocenił współpracę z Radnymi, podziękował za zrozumienie, poparcie wyznaczanych kierunków rozwoju oraz zaufanie. Słowa uznania i podziękowania skierował również w kierunku Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i kierowników podległych jednostek.

 


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii