INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Uroczysty charakter miała sesją Rady Gminy Braniewo, która odbyła się 16 czerwca 2018 r., tym razem wyjątkowo w sobotę. Gościem szczególnym był gen. broni rez. dr Mirosław Różański, Prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STATPOINTS promującej działania na rzecz weteranów. Również gmina Braniewo wykazując wolę uczestnictwa w tak szczytnym przedsięwzięciu przystąpiła do programu wspierającego tę inicjatywę.

Podczas sesji Rada Gminy przyjęła Program „Gmina Braniewo Weteranom”, którego celem jest wsparcie osób posiadających status weterana i weterana poszkodowanego. Program przewiduje ulgi dla weteranów mieszkających zarówno na terenie gminy Braniewo jak i poza. Zadaniem gminy jest pozyskanie partnerów, którzy razem z nami będą realizowali założenia programu. Intencją uchwały jest także budowanie świadomości lokalnej na temat udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju, a tym samym wrażliwości społecznej wobec tych, którzy sposób szczególny służą naszemu społeczeństwu.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii