INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300

podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

Wniosek na dodatek węglowy oraz niektóre źródła energii

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ciepłe mieszkanie – Budynki wielorodzinne

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/VIII/2023 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 września 2023 r., informuje się, że dn. 10.11.2023 r. (piątek) Urząd Gminy Braniewo będzie nieczynny.

 

 

Konsekwencja, determinacja i ciężka praca sprzyjają realizacji wielu inwestycji w naszej gminie. Na niektóre wspólnie z mieszkańcami czekamy od wielu lat, ale wreszcie zauważamy już efekty. Plany, które niedawno były jeszcze tak dalekosiężne stają się rzeczywistością. A co najważniejsze, na tym nie koniec.

Obecnie trwają zaawansowane prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej z Maciejewa do Lipowiny oraz sieci wodociągowej z Zakrzewca do Maciejewa. Inwestycja jest wynikiem wieloletnich starań oraz dobrej współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Dzięki niej nastąpi polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Koszt obu inwestycji sięga blisko 3 mln zł.

Rozpoczęliśmy także prace związane z termomodernizacją szkół gminnych w Lipowinie i w Szylenach. Zakres robót w obiektach obejmuje min. docieplenie dachu, przebudowę urządzeń wentylacji, zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Kompleksowo wykonana inwestycja przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w naszych szkołach oraz ograniczy emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Wiele się dzieje również na drogach. Pomału, ale sukcesywnie poprawiamy komfort ruchu poprzez przebudowy i remonty dróg. We współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Marszałkowskim, możemy realizować większe inwestycje, które służą nie tylko mieszkańcom gminy, ale i całego Powiatu. Użytkownicy nowych nawierzchni bardzo się cieszą z poprawy komfortu poruszania się po wyremontowanych drogach. Na te cele z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne i już planujemy kolejne inwestycje związane z poprawą infrastruktury.


JB2

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

srodki rzadowe

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

cyberbezpieczenstwoCyberbezpieczeństwo

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Rozlicz PIT w gminie Braniewo
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

Szlak Świętej Warmii