Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

folia rolnicza

Urząd Gminy Braniewo informuje, iż firma P.H.U. „ŁUKDOR” Dorota Wieczorek  z siedzibą w Braniewie prowadzi zbiórkę FOLII ROLNICZEJ oraz Tworzyw w tym:

  • FOLIA Z BEL
  • WORKI PO NAWOZACH
  • WORKI TYPU BIG-BAG
  • BANIAKI PLASTIKOWE
  • SKRZYNKI

Firma nie odbiera: SIATKI, SZNURKA, FOLII CZARNEJ, FOLII CZARNO -BIAŁEJ ORAZ ZIELONEJ(PO PRYZMACH).

Odbiór odpadów jest możliwy bezpośrednio z gospodarstwa rolniczych po wcześniej uzgodnionym terminie.

Opłata za odpady rolnicze pobierana jest w wysokości 0,20gr/kg odpadów do 50 km od Braniewa. Powyżej 50 km opłata jest uzgadniana telefonicznie. Firma wystawia kartę przekazania odpadu oraz fakturę.

KONTAKT: 508-779-731

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa