Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Z DNIEM 1 LISTOPADA 2019R. NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA PRZEZNACZNEGO DO WNOSZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GOSPORAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCHCZASOWE KONTO ZOSTAJE ZASTĄPIONE KONTEM O NUMERZE:

08 8313 0009 0039 0039 200 00300

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Braniewo powiadamia mieszkańców Nowej i Starej Pasłęki, że w związku z realizacją zadania „Remont istniejącego mostu stalowego nad rzeką Pasłęką w miejscowości Nowa Pasłęka” w dniu 16.09.2019r. nastąpi zamknięcie dla ruchu mostu nad rzeką Pasłęką łączącego obie części miejscowości. Planowane zakończenie prowadzenia robót do dnia 15.12.2019r. Dojazd do Starej Pasłęki od Braniewa będzie możliwy drogą powiatową nr 1379 (droga z płyt betonowych). Dojazd do Nowej Pasłęki pozostaje bez zmian, drogą powiatową nr 1377. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Mapa objazdu

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących w gminie przedsiębiorstw, a także zapobieganie ich ewentualnym relokacjom. Wdrażanie opieki poinwestycyjnej w gminie Braniewo realizuwane jest poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów, a następnie pozyskiwanie informacji o problemach, z którymi zmagają się inwestorzy. Częste spotkania z przedstawicielami głównych inwestorów stwarzają szansę swobodnego wyrażania opinii. Do najczęstszych należą: kontakty bezpośrednie, spotkania robocze (tzw. lobbingowe) z grupami inwestorów i towarzyskie.

 

Opieka poinwestycyjna w Gminie Braniewo

Płaszczyzny współpracy pomiędzy funkcjonującymi inwestorami a władzami gminy Braniewo:

 1. utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej (podstawą jest budowa sieci wodociągowych oraz modernizacja i przebudowa dróg)
 2. wsparcie w poszukiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzania istniejącej działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego
 3. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 4. inicjowanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, wspólne spotkanie i wypracowywanie korzystnych rozwiązań
 5. stałe utrzymanie kontaktu władz samorządowych z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami poprzez kontakty bezpośrednie oraz telefoniczne, spotkania robocze  i  okolicznościowe.

Opieka poinwestycyjna w Gminie Braniewo polega na:

 1. udzielaniu wsparcia przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw administracyjnych;
 2. współpracy związanej z rozszerzeniem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 3. rozpowszechnianiu informacji dotyczących prowadzonych szkoleń, spotkań i konferencji skierowanych dla przedsiębiorców;
 4. organizowaniu wspólnych wyjazdów na fora i konferencje skierowane do przedsiębiorców i samorządów
 5. współpracy przy zmianie przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje;
 6. udzielaniu informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców,
 7. pomocy w przygotowaniu oferty promocyjnej przedsiębiorców do wystawienia na targach
 8. promocji produktów pochodzących od lokalnych przedsiębiorców

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa