Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

 • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
 • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 31.12.2020 r.(czwartek),
Urząd Gminyw Braniewie będzie czynny do godz. 12:00

 

 

Celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących w gminie przedsiębiorstw, a także zapobieganie ich ewentualnym relokacjom. Wdrażanie opieki poinwestycyjnej w gminie Braniewo realizuwane jest poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów, a następnie pozyskiwanie informacji o problemach, z którymi zmagają się inwestorzy. Częste spotkania z przedstawicielami głównych inwestorów stwarzają szansę swobodnego wyrażania opinii. Do najczęstszych należą: kontakty bezpośrednie, spotkania robocze (tzw. lobbingowe) z grupami inwestorów i towarzyskie.

 

Opieka poinwestycyjna w Gminie Braniewo

Płaszczyzny współpracy pomiędzy funkcjonującymi inwestorami a władzami gminy Braniewo:

 1. utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej (podstawą jest budowa sieci wodociągowych oraz modernizacja i przebudowa dróg)
 2. wsparcie w poszukiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzania istniejącej działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego
 3. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 4. inicjowanie współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, wspólne spotkanie i wypracowywanie korzystnych rozwiązań
 5. stałe utrzymanie kontaktu władz samorządowych z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami poprzez kontakty bezpośrednie oraz telefoniczne, spotkania robocze  i  okolicznościowe.

Opieka poinwestycyjna w Gminie Braniewo polega na:

 1. udzielaniu wsparcia przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw administracyjnych;
 2. współpracy związanej z rozszerzeniem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 3. rozpowszechnianiu informacji dotyczących prowadzonych szkoleń, spotkań i konferencji skierowanych dla przedsiębiorców;
 4. organizowaniu wspólnych wyjazdów na fora i konferencje skierowane do przedsiębiorców i samorządów
 5. współpracy przy zmianie przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje;
 6. udzielaniu informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców,
 7. pomocy w przygotowaniu oferty promocyjnej przedsiębiorców do wystawienia na targach
 8. promocji produktów pochodzących od lokalnych przedsiębiorców

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa