Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących w gminie przedsiębiorstw, a także zapobieganie ich ewentualnym relokacjom. Wdrażanie opieki poinwestycyjnej w gminie Braniewo realizuwane jest poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów, a następnie pozyskiwanie informacji o problemach, z którymi zmagają się inwestorzy. Częste spotkania z przedstawicielami głównych inwestorów stwarzają szansę swobodnego wyrażania opinii. Do najczęstszych należą: kontakty bezpośrednie, spotkania robocze (tzw. lobbingowe) z grupami inwestorów i towarzyskie.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa