Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

SZKOŁY WYŻSZE W REGIONIE

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Kierunki kształcenia :

Budownictwo        

Mechanika i budowa maszyn

Inżynieria środowiska Informatyka Administracja

Ekonomi

Pedagogika            

Pedagogika specjalna           

Filologia polska    

Filologia

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Kierunki kształcenia:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pedagogika

Zarządzanie 

Administracja

Ratownictwo medyczne

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunki kształcenia:

Administracja

Administracja i cyfryzacja

Analiza i kreowanie trendów

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo narodowe

Bioinżynieria produkcji żywności

Biotechnologia

Budownictwo

Ekonomia

Energetyka

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Gospodarowanie zasobami wodnymi

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Mechanika i budowa maszyn

Odnawialne źródła energii

Technologia drewna

Towaroznawstwo

 

WYKAZ DOMINUJĄCYCH PROFILI I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH ŚREDNICH NA TERENIE MIASTA BRANIEWA:

Technika:

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik leśnik, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik informatyk, technik spedytor.

Szkoły policealne dla dorosłych:

technik administracji, technik rachunkowości

Branżowe Szkoły I Stopnia/Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, fryzjer, murarz-tynkarz, kucharz, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter konstrukcji budowlanych, elektromechanik, piekarz, zbrojarz - betoniarz, pracownik  pomocniczy obsługi  hotelowej.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa