Informacja

Informujemy, że dnia 26 czerwca 2017r. mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Braniewo w związku z zaplanowanym szkoleniem pracowników.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

Uprzejmie informuję, że Pan Adam Sekściński- Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wystosował list do rolników i dzieci, w których przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

List Prezesa Krus

Wójt Gminy Braniewo ogłasza konkurs na "Najczystsze Sołectwo w Gminie Braniewo"

 

Celem konkursu jest aktywacja mieszkańców poszczególnych sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs ma na celu propagowanie czystości i porządku w każdej wsi. Pozytywna mobilizacja mieszkańców jest najwyższą wartością społeczną. Dlatego wspólne działanie ku poprawie wizerunku swojej miejscowości doskonale kształtuje świadomość obywatelską i kulturową mieszkańców. Konkurs ma także na celu kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Bardzo istotne jest planowanie tak, by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się przyjemną atmosferą otaczającego środowiska jak i utrzymywanym ładem przestrzennym.
W konkursie oceniana będzie głównie praca mieszkańców sołectwa włożona w utrzymanie czystości i schludnego wyglądu sołectwa. Najwyżej punktowane będą pomysłowość, inicjatywa i zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców. Ocenie będą podlegały zarówno porządek i estetyka miejsc publicznych (m.in. placów, przystanków, skwerów, szkół, dróg i poboczy, tablic informacyjnych itp.), jak i ogólna estetyka i czystość posesji. Będzie zwrócona duża uwaga na umiejętność integracji społeczności lokalnej i gotowość do współpracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

 Regulamin konkursu

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa