Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 34/VII/2016

Wójta Gminy Braniewo

z dnia 29 czerwca 2016 roku

 

WÓJT GMINY BRANIEWO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

w Żelaznej Górze (14-500 Braniewo Żelazna Góra 41)

 

I.Podstawa prawna konkursu:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

II.Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 20 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Braniewo; 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 5.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do urzędu gminy, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.

Czytaj więcej: Konkurs ŚDŚ

We wtorek weszło w życie podpisane 1 czerwca 2016 r. rozporządzenie MSWiA dotyczące wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Schengen tj. z Czechami, Niemcami, Litwą, Słowacją oraz w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną strefy Schengen. Rozporządzenie powstało w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO w Polsce. Kontrola będzie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Podobne rozwiązanie zastosowano w Polsce podczas Euro 2012.

Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej oraz pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy wyposażone w specjalistycznych sprzęt i dostęp do baz danych, umożliwiających przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Wszystkim, którzy planują wizytę w Polsce w tym terminie przypominamy o konieczności okazywania dokumentów oraz poddania się restrykcyjnym kontrolom bezpieczeństwa.

 

źródło:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14704,Rozporzadzenie-o-tymczasowym-wznowieniu-kontroli-na-granicach-weszlo-w-zycie.html

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Braniewo w Internecie

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana numeru konta

Podatki

Informacje i usługi przyjazne obywatelomSprawy obywatelskie

noclegiNoclegi w Gminie Braniewo

promo 180

System Informacji Przestrzennej

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/567-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa