w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2016 poz.446 z późn zm. ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz .1774 z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia .

2. Wykaz o którym mowa w ust.1 wywiesza się w Urzędzie Gminy Braniewo na okres 21 dni.

3. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

§ 2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Czytaj więcej: Dopalacze – gdzie szukać pomocy

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Braniewo w Internecie

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana numeru konta

Podatki

Informacje i usługi przyjazne obywatelomSprawy obywatelskie

noclegiNoclegi w Gminie Braniewo

promo 180

System Informacji Przestrzennej

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/567-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa