Konkurs na realizację zadań własnych Gminy 27.02.2014r.

Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia w linku poniżej:

www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/konkurs_2014.doc

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2014

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości składu komisji, terminu przyjmowania zgłoszeń i miejscu list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Braniewo zarządzonych na dzień 30 marca 2014r.

www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/IMG_3.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 11 lutego 2014 r. oraz Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 11 lutego 2014 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w gminie Braniewo powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Braniewo zarządzonych na dzień 30 marca 2014 r.

www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/IMG_1.pdf

Uchwala Gminnej Komisji Wyborczej w Braniewie z dnia 14 lutego 2014 nw sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Braniewie

www.gminabraniewo.pl/cms/Dokumenty do pobrania/IMG_2.pdf