Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia w linku poniżej:

Konkurs 2015

Rozporzadzenie dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy

 

Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty 10.04.2015:

Informacja

Na terenie miejscowości Świętochowo przebywa bezdomny pies o czarnym umaszczeniu płci męskiej, w nieustalonym wieku. Pies jest bardzo przyjazny w stosunku do ludzi jak i do zwierząt. Poszukuje się właściciela psa lub osoby któraby się nim zaopiekowała na stałe.

Kontakt telefoniczny w sprawie psa 55 644 0322.

 

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Braniewo w Internecie

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Noclegi - Nowa Pasłęka

noclegi nowa pasleka

Profilaktyczne Programy Zdrowotne