Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

„ĆWICZENIE RENEGADE - w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.
Nadany zostanie sygnał alannowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

STAWKI ZA ODPADY 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

zgodnie z art. 13a ustawy prawo zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2017.1579 z późn. zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Świetlica Świętochowo – etap III

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

79 675 zł

I kwartał

2.

Wywóz śmieci

Usługi

Przetarg nieograniczony

563 834 zł

III kwartał

3.

Dowóz dzieci do szkół

Usługi

Przetarg nieograniczony

398374 zł

II kwartał

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa