Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Gmina Braniewo prowadzi operację pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach”, celem której jest promowanie, pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa naszego terenu poprzez utworzenie punktu informacyjnego o lokalnych zasobach w świetlicy wiejskiej w Grzechotkach.

Wartość inwestycji opiewa na 130 tys. zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 51 tys. zł. w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

 

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa