Urząd Miejski w Elblągu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu: Strategii rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowywanego w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Ramach konsultacji odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami w Elblągu i w Braniewie:

- w Braniewie – w dniu 8 czerwca br. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Katedralnej 9

- w Elblągu – w dniu 9 czerwca br. o godzinie 16:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie: -1

 

Pliki do pobrania:

EOF STRATEGIA maj 2015

Strategia EOF Formularz konsultacyjny dokumentu

 

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Rady Gminy Braniewo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Elblągu - 1 ławnik

- do Sądu Rejonowego w Braniewie - 2 ławników

 

Uchwała Nr 59/VII/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr 68/VII/215 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.  jest nieskazitelnego charakteru,

3.  ukończył 30 lat,

4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5.  nie przekroczył 70 lat,

6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7.  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Czytaj więcej: WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Braniewo w Internecie

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana numeru konta

Podatki

Informacje i usługi przyjazne obywatelomSprawy obywatelskie

noclegiNoclegi w Gminie Braniewo

promo 180

System Informacji Przestrzennej

http://www.gminabraniewo.pl/cms/index.php/567-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa