OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że na 2015 rok w podatku od nieruchomości obowiązują stawki z roku 2014 - tzn wg Uchwały Nr 74/VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku. Ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.12.2013 r. poz. 3389.

http://bip.warmia.mazury.pl/braniewo_gmina_wiejska/141/Podatki/

 


Wójt Gminy Braniewo podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Braniewo wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-55-644-03-21.