Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 STAWKI ZA ODPADY 2021

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektroicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się Igrzyska Sołectw o puchar Wójta Gminy Braniewo Jakuba Bornusa i Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie braniewskim Jerzego Salitry, ogłoszony we wszystkich Sołectwach z terenu Gminy Braniewo zwany dalej Konkursem.

§ 2

1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Braniewo,

2. Fundatorem nagród jest Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie braniewskim.

3. Igrzyska Sołectw Gminy Braniewo odbędzie się 11 września 2021 r. na boisku w miejscowości Bemowizna.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 3

1. Uczestnikami Konkursu są 5 osobowe drużyny składające się z pełnoletnich przedstawicieli sołectw Gminy Braniewo, bez względu na stopień pokrewieństwa.

2. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danego sołectwa.

3. Sołectwo może zgłosić tylko jedną drużynę.

4. W kwestiach spornych, drużynę typuje Sołtys danego sołectwa.

5. Do nazwy drużyny będzie przypisana nazwa reprezentowanego sołectwa.

6. Skład drużyny powinien być mieszany z uwzględnieniem różnicy płci, w tym przynajmniej jedna kobieta.

III. WARUNKI KONKURSU

§ 4

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest przesłać do 3 września 2021 r. KARTĘ UCZESTNICTWA do Konkursu na adres: Urząd Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo.

2. Zgłosić drużynę można również drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie 55 644 0325.

3. Formularz zgłoszeniowi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Przed rozpoczęciem Konkursu kapitanowie drużyn wylosują numery, które określą kolejność startową drużyn.

IV. KONKURENCJE

§ 6

 

  1. Rzut ziemniakiem do wiadra (biorą udział 3 osoby),

  2. Skoki w worku (bierze udział 5 osób),

  3. Rzut kaloszem na odległość (bierze udział 1 osoba),

  4. Sztafeta z ziemniakiem na łyżce (bierze udział 5 osób),

  5. Rzucanie ciukiem (kostką) słomy na odległość (bierze udział 1 osoba),

 

V. KRYTERIA OCENY

§ 7

1.Przebieg konkursu oceni Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie też rozstrzygała wszystkie sprawy związane z przebiegiem konkurencji.

2.Ocena Komisji jest jawna, widoczna dla publiczności i ostateczna.

§ 8

1. Punkty za poszczególne konkurencje przyznawane będą według następujących kryteriów:

- Czas wykonania zadania – miejsce na liście rankingowej punktowane od najszybszych do najwolniejszych.

- Celność wykonania zadania – miejsce na liście rankingowej punktowane według celnych trafień.

1) 10 pkt,

2) 8 pkt,

3) 6 pkt,

4) 4 pkt,

5) 2 pkt,

6) i dalej 0 pkt.

2. Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która po zakończeniu wszystkich konkurencji uzyska największą liczbę punktów.

3. Jeżeli nastąpi sytuacja,że po przeliczeniu punktów na podium staną ex aequo drużyny to rozstrzygnięciem finalnym będą odległości rzutem ciukiem (kostką) słomy.

VI. NAGRODY

§ 9

1.Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięskie drużyny, które otrzymają PUCHARY oraz nagrody rzeczowe za zdobycie I, II i III miejsca.

2.Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi po zakończeniu turnieju.

§ 10

1.Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować pod numer telefonu: 55 644 03 25.

 

Załącznik


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa