Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA

Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 STAWKI ZA ODPADY 2021

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektroicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Braniewie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie wyniku badania wody pobranej dnia 16 września 2021r. (Sprawozdania z badań wody z dnia 20.09.2021r., nr L/OBW-9051.2/474/2021, nr L/OBW-9051.2/470/2021, nr L/OBW-9051.2/472/2021, nr L/OBW-9051.2/471/2021, nr L/OBW-9051.2/468/2021, nr L/OBW-9051.2/469/2021 ), stwierdza:

 

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Braniewie

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1C (tabela 1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa