Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W piątek, 4 lutego br. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów pożarniczych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażaków ochotników z terenu powiatu braniewskiego.

 

W tym ważnym wydarzeniu Urząd Gminy Braniewo reprezentował Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, a OSP Lipowina reprezentował Komendant Gminny ZOSP RP w Braniewie, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa OSP Lipowina Dh Ryszard Mieczkowski oraz Dh Marcin Pliszka.
Wójt Gminy Braniewo udzielił wsparcia finansowego dla Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 30 tyś złotych, a także na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Ireneusza Ścibiorka przekazał 2 zestawy strażackich latarek akumulatorowych.
Łącznie na placu zaprezentowano dziesięć pozyskanych jednostek sprzętowych. Cztery nowe pojazdy trafiły do KP PSP w Braniewie.
Pojazdy pożarnicze z Państwowej Straży Pożarnej, które zostały zastąpione nowymi autami trafiły do:
- pojazd kwatermistrzowski mikrobus SLBus Ford Transit przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowinie,
- ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy GCBA SCANIA 5/32 użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie,
- pojazd specjalny rozpoznawczo – ratowniczy SLRR Ford Ranger przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie,
- pojazd lekki gaśniczy GLM Ford Transit przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie.
Państwowa Straż Pożarna w Braniewie wzbogaciła się o cztery nowe pojazdy, których wartość wyniosła blisko 2,5 mln złotych:
Ciężki pojazd ratowniczo – gaśniczy GCBA 5.4 / 32 MAN 4 x 4 o wartości 1 035 922,00 zł.
Pojazd specjalny wężowy SW 3000 Renault 6 x 6 o wartości 1 079 940,00 zł.
Pojazd kwatermistrzowski mikrobus Ford Transit o wartości 150.000,00 zł.
Pojazd specjalny rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger.
Dodatkowo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie pozyskała na wyposażenie:
pojazd operacyjny Renault Kangoo przekazany z KW PSP w Olsztynie;
łódź aluminiowa ratownicza pozyskana z jednostki organizacyjnej PSP.
W uroczystości uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy ochotnicy z terenu powiatu braniewskiego oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Panu Arturowi Chojeckiemu. Akademia to doskonała okazja aby podziękować za pomoc i wsparcie dla osób, które przyczyniają się do rozwoju pożarnictwa na obszarze powiatu braniewskiego.
W trakcie akademii Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński i Starosta Braniewski Karol Motyka dokonali wręczenia honorowej odznaki nadanej przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia" dla kpt. Mieczysława Lisowskiego Dowódcy JRG PSP w Braniewie za aktywność w przeciwdziałaniu Covid -19.
Ciepłe słowa płynęły od zaproszonych gości pod adresem strażaków PSP i OSP oraz symbiozy pomiędzy strażakami zawodowymi a ochotnikami. To istotne wsparcie przekazywane przez samorządy powiatu braniewskiego, przekłada się na doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
Ksiądz Kapelan pożarnictwa Leszek Galica dokonał poświęcenia pojazdów, które dźwiękiem syren alarmowych zaświadczyły o swej gotowości do działań.
Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Braniewie wręczył pamiątkowe statuetki osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do pozyskania pojazdów pożarniczych.
Gratulujemy KP PSP w Braniewie zakupu nowych wozów, a także dziękujemy za przekazanie pojazdu kwatermistrzowskiego dla OSP Lipowina.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa