Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

Wczoraj w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Braniewo odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Braniewo.

 

Ważnym punktem obrad był podział sołectwa Szyleny na sołectwo Bemowizna, Brzeszczyny i Szyleny oraz podział sołectwa Bobrowiec na sołectwo Rudłowo i Bobrowiec.
Oprócz podziału nadano także statuty nowo powstałym sołectom. Niebawem odbędą się wybory na Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W związku z podziałem – obecnie Gmina Braniewo będzie liczyć 28 sołectw.
Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Braniewo wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie między sesjami.
4. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 126/VIII/2021 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2022-2029.
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rodowo dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok
9. Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Podleśne.
11. Uchwała w sprawie podziału Sołectwa Szyleny oraz nadania statutów nowo powstałym jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo.
12. Uchwała w sprawie podziału Sołectwa Bobrowiec oraz nadania statutów nowo powstałym jednostkom pomocniczym Gminy Braniewo.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Zakończenie obrad.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa