Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

3 maja w Bazylice Mniejszej pw. Św. Katarzyny w Braniewie, odbyły się uroczystości związane z obchodami 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednego z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gminę Braniewo na tegorocznych obchodach majowych reprezentował Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Stanisław Żołędziewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Braniewo Paweł Szakiewicz.
Uroczystości zostały zainaugurowane mszą świętą w intencji Ojczyzny. Udział w niej wzięła m.in. Mieszkańcy, Przedstawiciele Samorządów Miast i Gmin z Powiatu Braniewskiego, Radni Powiatu Braniewskiego, Miasta i Gminy, Przedstawiciele środowisk kombatanckich, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Dyrektorzy firm i zakładów z terenu powiatu braniewskiego, Przedstawiciele oświaty, kultury i sportu a także Kompania Honorowa 9BBKPanc. oraz poczty sztandarowe.
Po mszy odbył się uroczysty marsz i złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem Orła Białego.
Następnie uroczyste obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przeniosły się do Braniewskiego Centrum Kultury, gdzie o godz. 12:00 rozpoczęła się akademia okolicznościowa, odbyły się występy artystyczne oraz wręczenie ważnych odznaczeń i podziękowań.
Fot. Starostwo Powiatowe w Braniewie.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa