Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

 

Wielką dumą dla Gminy jest obiekt, który powstał w Żelaznej Górze. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia wielu osób, dnia 7 września 2016 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uroczystość otwarcia została poprzedzona mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Wśród zacnych gości byli również: przedstawiciel Senatora Jerzego Wcisły- Pan Andrzej Krzywiec,  Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Pani Karolina Motyka-Kozioł, Doradca Marszałka Województwa Pan Marian Podziewski, Dziekan Dekanatu Braniewskiego ksiądz Leszek Galica, Starosta Powiatu Braniewskiego Pan Leszek Dziąg, Burmistrz Miasta Braniewa Pani Monika Trzcińska, kierownicy i prezesi jednostek organizacyjnych współpracujących z Gminą, przedstawiciele służb mundurowych, członkowie Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” oraz mieszkańcy Żelaznej Góry. Nie zabrakło również podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu, dla których ten dzień był szczególne ważny.

Po uroczystej mszy świętej, Prezes Stowarzyszenia „Ostoja Warmińska” Pani Kalina Jakimczuk przywitała przybyłych gości. Jako pierwszy głos zabrał  Wójt Tomasz Sielicki, który oficjalnie powierzył prowadzenie ŚDS Pani Prezes. Podkreślił, że inwestycja została zrealizowana dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób. W sposób szczególny, Wójt podziękował ówczesnemu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Panu Marianowi Podziewskiemu, który wykazał się dużą przychylnością przy organizacji tego ośrodka. Po wystąpieniach zaproszonych gości, licznych gratulacjach i upominkach złożonych na ręce Pani Kaliny Jakimczuk, nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy, symbolizujące jego oficjalne otwarcie.

Następnie goście z zaciekawieniem zwiedzali 900-metrowy obiekt. Podziwiali pracownie zajęciowe wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt terapeutyczny, rekreacyjny i dydaktyczny. W chwili obecnej pod opieką Środowiskowego Domu Samopomocy przebywa 30 podopiecznych. Docelowo przewidziane są miejsca dla 60 uczestników. Jesteśmy przekonani, że wysoki standard jaki zapewnia nasza placówka, podniesie jakość życia swoich podopiecznych, przez co z powodzeniem realizowała będzie wyznaczone cele i osiągała sukcesy.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pani Kaliny Jakimczuk, która zorganizowała oprawę całej uroczystości. Przybyli goście uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez Stowarzyszenie „Przy Granicy” z Żelaznej Góry, pracowników Środowiskowego Domu i pracowników Zespołu Szkół w Lipowinie. Wyrazy uznania dla wszystkich, którzy mieli choćby najmniejszy wkład w organizację uroczystości. Podziękowania kierujemy również w stronę niezawodnego zespołu „Tęcza Warmii” za przygotowanie muzycznej oprawy naszego święta.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa