21903647 1571753296201531 50732607 n

21.09.2017 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Braniewie, podczas którego dokonano wyboru nowego Komendanta Gminnego OSP Gminy Braniewo. Dotychczasowy Komendant dh. Damian Staniszewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym Komendantem Gminnym został dh. Zdzisław Piegoń należący do OSP Gronowo.

W dalszej części posiedzenia rozpatrywanych było wiele spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, przeciwpowodziowym oraz dotyczących zaopatrzenia OSP Gminy Braniewo w nowy sprzęt i wyposażenie strażaków ochotników.

Omówiono sytuację powodziową w gminie, w tym najpilniejsze zadania do realizacji na rzecz mieszkańców. Wójt Gminy Pan Tomasz Sielicki podziękował strażakom OSP za dotychczasowy trud i zaangażowanie włożone w działania przeciwpowodziowe i zachowany profesjonalizm w trudnych warunkach pogodowych. Na zakończenie Wójt przekazał na ręce Prezesa OSP Lipowina Ryszarda Mieczkowskiego i Prezesa OSP Gronowo Pana Tomasza Wyszomirskiego Indywidualne Zestawy Obrony Chemicznej (IZOC-2) służące min. do zwalczania barszczu sosnowskiego.

 


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa