Gmina Braniewo nawiązuje kontakty i rozwija współpracę z instytucjami i organizacjami w różnych dziedzinach życia społecznego, podejmując działania prowadzące do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. W miniony weekend zrealizowana została kolejna dostawa żywności z banku Caritas Archidiecezji Warmińskiej w trosce o potrzebujących mieszkańców gminy Braniewo i miasta Braniewa.

Głównym organizatorem działań jest ks. dziekana Leszek Galica. Przy wsparciu Wójta Pana Tomasza Sielickiego oraz przedsiębiorców Pana Wojciecha Hołowni i Pana Zygmunta Wajdlejta od lat żywność dociera do naszych mieszkańców. Przedsięwzięcie jest swoistym żywnościowym kołem ratunkowym dla wielu potrzebujących, a z każdą dostawą wsparcie obejmuje coraz większą liczbę osób. W ramach pomocy mieszkańcy objęci programem otrzymują artykuły spożywcze zakupione ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa