Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

* Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.

* Ogłoszenie o wyborze oferty: Dostawa paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.

* SIWZ: Dostawa paliw dla Gminy Braniewo w 2012r.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie.


* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.

* SIWZ: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa sieci wodociągowej Żelazna Góra – Krzewno.


* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie.

* SIWZ: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie..

* Dokumentacja techniczna: Budowa elektrycznej linii NN oświetlenia drogi wojewódzkiej i drogi gminnej w Lipowinie.


* Ogłoszenie o wyborze oferty: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* Zmiany w projekcie umowy: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* SIWZ: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.

* Dokumentacja techniczna: Remont dróg na terenie Gminy Braniewo w miejscowościach: Rogity, Zakrzewiec, Żelazna Góra.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa