Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

DSC 0154 wynik

Tegoroczne Dożynki Gminneodbyły się 15 września w Lipowinie.Tradycyjnie już uroczystości poprzedziła msza święta dziękczynna sprawowana przez ks. kan. Władysława Kurasa. Starostami dożynek byli Pani Teresa Kwiatkowska oraz Pan Ryszard Krzywiec, którzyw imieniu mieszkańców gminy złożyli dary w podziękowaniu za tegoroczne plony. Nieodzownym elementem Gminnego Święta Chleba jest dzielenie się nim z wszystkimi uczestnikami uroczystości.

zd

Według wartości umów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dzień 31.08.2018 r. Gmina Braniewo zajmuje pierwsze miejsce w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Wartość inwestycji Gminy Braniewo, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych z naszego terenu spowodowała, że jesteśmy liderem województwa w pozyskiwaniu środków unijnych. Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowanie UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Braniewo wynosi 12 960, 87 zł, a ogólna wartość wszystkich umów to 79 631 563,46 zł.

zd1

Gmina Braniewo skutecznie zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na doposażenie jednostek OSP. Tym razem cieszyć się będą ochotnicy z Gronowa, bo to właśnie do nich pojedzie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup pojazdu dofinasowany będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Rada Gminy podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków na wkład własny do zadania. W zeszłym tygodniu sekretarz gminy Jakub Bornus wspólnie z prezesem OSP w Gronowie Tomaszem Wyszomirskim podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4”.

DSC 0613

244

Mieszkańcy Gronowa licznie zgromadzili się na otwarciu Świetlicy w swojej miejscowości. Po kilku latach modernizacja obiektu zakończyła się w pełni. Dla przypomnienia kilka lat wcześniej został wykonany remont zewnętrzny polegający na wykonaniu nowej elewacji oraz dachu. W tym roku przeprowadzone zostały prace remontowe wewnątrz świetlicy.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa