Informacje

Starostwo będzie współpracowało z Gminą Braniewo

Gościem na dzisiejszej (24.01.) sesji Rady Gminy Braniewo był Krzysztof Kowalski, starosta Powiatu Braniewskiego. Tak starosta, jak i wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki zapewnili radnych i sołtysów o dobrej współpracy i planach wspólnych inwestycji.


Czytaj więcej: Starostwo będzie współpracowało z Gminą Braniewo

Sesja Rady Gminy. Radni podejmą szereg ważnych uchwał

24 stycznia (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Moniuszki 5 odbędzie się XXXV. sesja Rady Gminy. Początek obrad o godz. 10.00.

 

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy. Radni podejmą szereg ważnych uchwał

Komputery i Internet — w domach i w szkołach

Jedna z internetowych pracowni wyposażona w sprzęt komputerowyDzięki unijnemu projektowi „Gmina Braniewo w Internecie — surfuje po całym świecie” we wszystkich szkołach w gminie Braniewo utworzono nowoczesne pracownie komputerowe, otwarto osiem punktów bezpłatnego dostępu do Internetu, z których korzystają wszyscy mieszkańcy gminy, wsparciem objęto także 54 gospodarstwa domowe, objęte tzw. wykluczeniem cyfrowym.

— Rok 2013 był bardzo owocny dla nas, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy unijnych — mówi Tomasz Sielicki, wójt Gminy Braniewo. — Dzięki naszym staraniom — nie tylko moim, ale również pracowników urzędu — pozyskaliśmy dofinansowanie do projektu, którego wartość przekracza 1 mln złotych.

W ramach projektu „Gmina Braniewo w Internecie — surfuje po całym świecie” kupiono 138 komputerów (z oprogramowaniem) i 13 drukarek. Do wszystkich beneficjentów dostarczany jest także szerokopasmowy Internet. Teraz przez najbliższe 5 lat gmina będzie pokrywała koszty dostępu do sieci internetowej oraz monitorowała wykorzystywanie powierzonego sprzętu.

— Nasi beneficjenci to osoby bardzo zdyscyplinowane, odpowiedzialne i dbające o powierzony im sprzęt — mówi Sielicki. — Chętnie dzielą się nowymi umiejętnościami zdobytymi dzięki dostępowi do Internetu. Mnie zaś niezwykle cieszy to, że dzięki podpisaniu aneksu do umowy unijne pieniądze trafią do najbardziej potrzebujących.

Dzięki racjonalnemu i efektywnemu wydatkowaniu pieniędzy Gmina Braniewo  podpisała aneks, dzięki któremu z projektu będą mogły dodatkowo skorzystać kolejne 24 gospodarstwa domowe.


Wart ponad milion
Projekt „Gmina Braniewo w Internecie — surfuje po całym świecie” o wartości 1.027.493,10 złotych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne — zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion.