Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Od wielu lat władze gminy Braniewo dokładają wszelkich starań, aby poprawić stan infrastruktury drogowej, poprzez realizację inwestycji w kolejnych miejscowościach.

W dniu dzisiejszym Gmina Braniewo udzieliła Powiatowi Braniewskiemu pomoc finansową, w kwocie 80 tyś złotych, w formie dotacji celowej na poprawę warunków komunikacyjnych w ciągu odcinka Rogity - Świętochowo oraz 10 tyś złotych na odcinek Zawierz - Wielewo.

Z pewnością mieszkańcy w Naszej gminie będą mogli czuć się bezpieczniej.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa