Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W miniony piątek na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się uroczysty apel z okazji 30 – lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka.

 

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 1 stycznia 1992 r. 25 lutego został powołany pierwszy Komendant Główny PSP st. bryg. Feliks Dela, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną zhierarchizowaną Państwową Straż Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. Natomiast pierwszy lipca jest uważany za formalny początek Państwowej Straży Pożarnej.
 
W okolicznościowych przemówieniach samorządowcy i zaproszeni gości podkreślali znaczenie pracy strażaków dla lokalnej społeczności. Wspominano szczególnie ostatni okres wyjątkowo trudnej pracy, a więc okres walki z COVID-19 oraz konflikt wojenny na Ukrainie.
 
Uroczystość to okazja do podsumowania działalności jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, wręczenia odznaczeń, awansów, wyróżnień i podziękowania dla zaproszonych gości, za wspierania jednostek ochrony ppoż.
 
Podczas uroczystości Pan V-ce Wojewoda Warmińsko – Mazurski Piotr Opaczewski oraz Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczyli przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 
Odznakę otrzymali:
- st. ogn. Tomasz Biedulski
- st. ogn. Adrian Furtak
Awanse na wyższe stopnie służbowe podczas akademii otrzymali:
- na stopień starszego aspiranta – asp. Andrzej Cybulski
- na stopień aspiranta – mł. asp. Jarosław Suchocki
- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Wojciech Spychala
- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Paweł Krzysztoń
- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Adam Szewczuk
- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Adrian Furtak
- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Arkadiusz Tywoniuk
- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Michał Janewicz
- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Adrian Dubicki
- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Tomasz Rogiński
- na stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Daniel Koterwa
- na stopień starszego strażaka – str. Piotr Kowalik
- na stopień starszego strażaka – str. Paweł Lesik
 
Dzień Strażaka to również okazja do wręczenia nagród przyznanych przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy braniewskiej komendy oraz nagród i pamiątkowego medalu z okazji 30 – lecia Państwowej Straży Pożarnej, które przyznał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
 
Wśród wyróżnionych medalem 30 – lecia Państwowej Straży Pożarnej byli strażacy KP PSP w Braniewie, zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz byli komendanci braniewskiej Straży Pożarnej.
 
Uroczystość zakończyła się zaproszeniem wszystkich na strażacki poczęstunek.
 
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na tę okoliczność oraz za otrzymany pamiątkowy medal. Życzę strażakom, aby jak najmniej interweniowali. Ale jeżeli już będą musieli interweniować, to żeby byli skuteczni i nieśli pomoc mieszkańcom, a sami wracali bezpiecznie z akcji.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa