Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA
Komunikat Wójta Gminy Braniewo związany ze szczepieniami przeciw wirusowi SARS- CoV-2

 

Urząd Gminy Braniewo przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 15:00. Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów przez cały czas pracy Urzędu z wyjątkiem punktu kasowego, który przyjmuje interesantów w godz. 7:00 – 13:00 oraz stanowisk ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i dowodów osobistych, gdzie bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w w godz. 7:00 – 14:00.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Braniewo

W czwartek 19 maja na terenie przejścia granicznego w Grzechotkach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Straży Granicznej.

 

Dokładnie 16 maja 1991 roku formacja rozpoczęła służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku Straż Graniczna obchodziła swój 31. Jubileusz.
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują również wiele czynności, które pozostają niewidoczne ze względu na ich operacyjny charakter – są one najważniejsze z punktu widzenia przeciwdziałania i eliminowania przestępczości zorganizowanej. Kluczowe znaczenie w zwalczaniu grup przestępczych, z uwagi na ich międzynarodową działalność, ma współpraca z innymi krajami.
Apel był okazją do wręczenia awansów tamtejszym funkcjonariuszom SG, jak również odznaczeń dla osób zaangażowanych we współpracę z tą formacją.
Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz wręczył dla Wójta Gminy Braniewo – pamiątkowy Medal z okazji XXX-lecia NSZZ FSG.
Jeszcze raz dla wszystkich Funkcjonariuszy i Funkcjonariuszek życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji ze służby i pracy w tym szczególnie trudnym czasie.

JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

eu

rzadowy fundusz inwestycji lokalnych mini

Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

Chcę Internet

Rada Seniorów Gminy Braniewo

rewitalizacja

Biuletyn Informacji Publicznej

FindUsOn FB pl PL RGB 1372

Ikona - Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

System Informacji PrzestrzennejSystem Informacji Przestrzennej

warmiamazury

krd

iung

System Monitoringu Suszy Rolniczej

czad

promo 180

Noclegi w Gminie Braniewo

Sprawy obywatelskie

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa