Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Dobiegają końca rozmowy w sprawie remontu dróg wojewódzkich 504 Braniewo – Pogrodzie i 507 Braniewo – Pieniężno. W ostatnim czasie w Urzędzie Gminy Braniewo odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie z powiatu braniewskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Już kilka lat temu remonty obu dróg zostały wpisane do zadań strategicznych województwa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostały pozyskane i zabezpieczone środki finansowe. Drogi 504 i 507 przebiegają przez nasze gminy i miasta, dlatego samorządom zależy na realizacji tych zadań. Modernizacja dróg niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu w naszym powiecie.

Planowany koszt inwestycji to około 200 milionów złotych, będzie to największa inwestycja w ostatnich latach na naszym terenie. Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich jeszcze w tym miesiącu planuje ogłoszenie przetargów w celu wyłonienia wykonawcy na przebudowę. Realizacja przedsięwzięcia zależy także od tego, czy lokalne samorządy wesprą to zadanie. Gmina Braniewo jest gotowa.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa