Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Informuje się, że dn. 21.06.2019 r. (piątek), Urząd Gminy w Braniewie będzie nieczynny.

Wyniki drugiego raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły występowanie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

- kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

DSC 0072

20 maja zgromadziliśmy się w Bazylice Mniejszej w Braniewie, aby celebrować jedno z najważniejszych świąt w liturgii kościelnej, upamiętniające Zesłanie Ducha Świętego. Jest to święto, towarzyszące ludności wiejskiej już od pradawnych czasów. Uroczyście obchodzone wówczas dni były prawdziwym świętem chłopów. Wszystkie domostwa i podwórza przyozdabiano gałązkami brzozy, jesionu czy świerka. Wysypywano na ziemię zielony tatarak, świerczynę i kwiaty, a uwieńczeniem wielkiego święta wiejskiego były procesje wokół pól z obrazami Matki Boskiej.

Tradycyjnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez Dziekana Dekanatu Braniewskiego ks. prałata Leszeka Galicę. Podniosłą chwilą było wprowadzenie do świątyni sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowgo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki oraz Przewodniczący Rady Gminy Braniewo Pan Sergiusz Kaliszuk. W obchodach uczestniczył gość szczególny Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustawa Marek Brzezin, a także Przewodniczący Sejmiku Województwa Pan Jan Bobek, przedstawiciele sąsiednich samorządów, służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta i gminy Braniewo.

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej w Braniewskim Centrum Kultury odbyła się akademia okolicznościowa. Wójt Tomasz Sielicki w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji i początków Ruchu Ludowego w Polsce, marzącego o wolnej i demokratycznej Ojczyźnie. Podkreślił, że jego działania skupiały się na rozbudzeniu świadomości narodowej chłopów, jak również na kształtowaniu postaw patriotycznych i wychowaniu w umiłowaniu Ojczyzny.

Artystyczną, niezwykle urokliwą oprawą uroczystości były wstępy: Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii z Lidzbarka Warmińsiego, Zespółu Tęcza Warmii z Braniewa oraz Sekcji Wokalnej z Braniewskiego Centrum Kultury.

Wójt skierował słowa podziękowania w stronę wszystkich uczestników wspólnego świętowania oraz osób mających udział w organizacji uroczystości.

Zielone Świątki, to jedno z najpiękniejszych polskich świąt wyrosłe w tradycji narodowej, ludowej i chrześcijańskiej, które utrwaliło się w świadomości mieszkańców wsi i stało się jej niezbywalną spuścizną.

 


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa