Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Trwa ogólnopolska akcja pod hasłem "Ożywić pola ", organizowana przez "Łowca Polskiego" – we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym PZŁ.

 

 

 

 

Redakcja "Łowca Polskiego", miesięcznika łowiecko-przyrodniczego, będącego pismem Polskiego Związku Łowieckiego, od wielu lat prowadzi na swoich łamach aktywną edukację ekologiczną, skierowaną również do dzieci i młodzieży służącą działaniu na rzecz ochrony polskiej przyrody.

Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polnoleśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.).

Drugim zadaniem młodzieży ma być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym wypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie – dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.

W szerokim finale !!!

Miłym zaskoczeniem, ale i powodem do satysfakcji, jest fakt że na 5 szkół z Okręgu Elbąskiego, które znalazły się w tzw. szerokim finale ogólnopolskim 3 szkoły są z terenu Gminy Braniewo : Szkoła Podstawowa w Szylenach, Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze oraz Zespół Szkół z Lipowiny !!!JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa