Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Braniewie uprzejmie informuje, iż wpłat należności należy dokonywać na konto:

  • gospodarki odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) nr 08 8313 0009 0039 0039 2000 0300
  • podatków i opłat pozostałych nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Braniewie informuję o obowiązku spisania się  rolników w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do 30.11.2020r.

Podajemy nr telefonu rachmistrza spisowego Urzędu Gminy  tel. +48 22 666 66 62 (kod rachmistrza 4328), 571 504 328 lub 55 644 03 10.

 

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na dostosowanie pomieszczeń klas "0" oraz zakup wyposażenia do SP Lipowina oraz SP Szyleny.

Zapytanie ofertowe dotyczy całości zamówienia zgodnie z SIWZ

Data zamieszczenia: 06.11.2014r.


*Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń klas "0" oraz zakup wyposażenia do SP Lipowina oraz SP Szyleny.

Specyfikacja.

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 1b DO SIWZ.

Projekt umowy.

Data zamieszczenia: 30.10.2014r.


*Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 99/6 o powierzchni 0,0156ha obręb Krzewno.

Data zamieszczenia: 27.10.2014r.


*Informacja o wyborze oferty na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015

Data zamieszczenia: 26.09.2014r.


*Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015

*SIWZ - Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015

Data zamieszczenia: 17.09.2014r.


*Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krzewno, oraz Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 10/3 o powierzchni 0,2800ha obręb Krzewno

*Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie miejscowości Krzewno

*Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jarocin.

Data zamieszczenia: 10.09.2014r.


*Ogłoszenie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na : Remont drogi gminnej nr 110005N Zawierz-Bemowizna w km 0+308 - 0+942

Data zamieszczenia: 23.06.2014

*Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Remont drogi gminnej nr 110005N Zawierz-Bemowizna w km 0+308 - 0+942

*SWIZ ogłoszenie o przetargu na : Remont drogi gminnej nr 110005N Zawierz-Bemowizna w km 0+308 - 0+942

Data zamieszczenia 6.06.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na:

*Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo:

Data zamieszczenia 6.06.2014


*Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*SIWZ ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*Umowa do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*Formularz oferty do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

Data zamieszczenia: 29.05.2014r.


*Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

Data zamieszczenia: 23.05.2014r.


*Modyfikacja specyfikacji do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*Załączniki do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*Wzór umowy do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

Data zamieszczenia: 15.05.2014r.


*Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*SIWZ ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*Umowa do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

*Formularz oferty do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo.

Data zamieszczenia: 14.05.2014r.


*Informacja o wyborze oferty w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rogity.

Data zamieszczenia: 25.04.2014r.


*Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn Gmina Braniewo w Internecie - surfuje po całym świecie realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Data zamieszczenia: 11.04.2014r.


*Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 10/3 o powierzchni 0,2800ha obręb Krzewno.

Data zamieszczenia: 07.04.2014r.


*Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn Gmina Braniewo w Internecie - surfuje po całym świecie realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Data zamieszczenia: 01.04.2014r.


*Załączniki do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rogity.

*SIWZ ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rogity.

*Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy gminnej w miejscowości Rogity.

Data zamieszczenia: 01.04.2014r.


*Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Zgoda-Rusy o łącznej długości 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długości 0,2 km oraz drogi powiatowej nr 1312N na odcinku Zgoda- Rusy o długości 0,75 km.

Data zamieszczenia: 01.04.2014r.


*Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn Gmina Braniewo w Internecie - surfuje po całym świecie realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Data zamieszczenia: 31.03.2014r.


*Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn Gmina Braniewo w Internecie - surfuje po całym świecie realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

*SIWZ przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn Gmina Braniewo w Internecie - surfuje po całym świecie realizowanego w zakresie Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Data zamieszczenia: 26.03.2014r.


*Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Zgoda-Rusy o łącznej długości 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długości 0,2 km oraz drogi powiatowej nr 1312N na odcinku Zgoda- Rusy o długości 0,75 km.

*Przedmiar, rozwiązanie wariantowe zapytania dotyczącego przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Zgoda-Rusy o łącznej długości 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długości 0,2 km oraz drogi powiatowej nr 1312N na odcinku Zgoda- Rusy o długości 0,75 km.


*Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości zabudowanej w Lipowinie oznaczonej jako działka nr 2/130 o powierzchni 0,0565ha obręb Wola Lipowska

*Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole oznaczonej jako działka nr 220 o powierzchni 0,02ha obręb Szyleny


*Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Zgoda-Rusy o łącznej długości 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długości 0,2 km oraz drogi powiatowej nr 1312N na odcinku Zgoda- Rusy o długości 0,75 km.

*SIWZ: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Zgoda-Rusy o łącznej długości 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długości 0,2 km oraz drogi powiatowej nr 1312N na odcinku Zgoda- Rusy o długości 0,75 km.

*Dokumentacja: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi Zgoda-Rusy o łącznej długości 0,95 km, w tym drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 59 obręb Rusy na długości 0,2 km oraz drogi powiatowej nr 1312N na odcinku Zgoda- Rusy o długości 0,75 km.


JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

warmiamazury

Rada Seniorów Gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa