Wsparcie w zakresie mobilności osobistej - sekretariat Urzędu Gminy Braniewo, nr tel. 0 55 644 03 00.

Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Wyniki 8 raportu suszy rolniczej opublikowane przez IUNG-PIB w Puławach potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej między innymi na terenie Gminy Braniewo na następujących kategoriach gleby:

Kategoria I –(BARDZO LEKKIEJ)  uprawy  kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę

Kategorii I (bardzo lekkich): zboża jare

 

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy Braniewo. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Braniewo oraz w linku poniżej, ponieważ zgłoszenia mogą być przyjmowane tylko na drukach ustalonych przez Wojewodę.

Wzór wniosku rolnika do gminy

Wojewoda warmińsko-mazurski  w związku z zagrożeniem powodziowym na Zalewie Wiślanym spowodowanym cofaniem się wód Zalewu Wiślanego na skutek silnych wiatrów ogłosił 14.01.2012r. od godz. 13.00 pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu braniewskiego.

 

 

 

 

 

Tym samym zobowiązał, wójtów, burmistrzów i starostów z tego terenu oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Wysoki stan wody w Zalewie Wiślanym

Poziom wody w
Ujściu koło Nowej Pasłęki przekroczył stan ostrzegawczy. Woda w rzece Pasłęce utrzymuje się w strefie stanów wysokich.
Dnia 14.01.2012 r. o godz. 8.00 poziom wody w Ujściu wynosił 623 cm, o godz. 20.00 - 627cm.
Wszystkiemu winien silny wiatr, powodujący tzw. cofkę na Zalewie Wiślanym. Wiatr „wpycha” wodę do rzeki Pasłęki.
Woda zbliżyła się do domków letniskowych w Ujściu i w Starej Pasłęce. Zalany jest też teren budowy przystani żeglarskiej.
Woda w Ujściu zalała były bosmanat i wylewa się z koryta rzeki. W porcie od godz. 7.30 rybacy zabezpieczają brzeg workami z piaskiem, zamknęli grodzie powodziowe.
Wójt gminy Braniewo Tomasz Sielicki powołał sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację na miejscu w Nowej Pasłęce.
Sztab kryzysowy prosi właścicieli domków letniskowych i łódek zacumowanych wzdłuż rzeki o zabezpieczenie swojego mienia — tak przed wodą, jak i silnym wiatrem.

Dodatkowym problemem był brak prądu, z powodu braku zasilania mieszkańcy Nowej Pasłęki nie mieli wody w kranach.

Zostały wyłączone stację przepompowywania ścieków ponieważ woda wdarła się do instalacji ściekowej.

Służby Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco monitorują sytuację. Komendant KP PSP deklaruje pełną gotowość niesienia pomocy podczas powodzi. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Braniewo zostali włączeni w akcję powodziową na terenie Fromborka.JB

Wójt Gminy Braniewo

Jakub Bornus

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z przeznaczeniem na punkt informacji o lokalnych zasobach

dnpb

 EFS

Gmina Braniewo realizuje projekt pod nazwą "Oddziały przedszkolne w Gmina Braniewo przyjazne najmłodszym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcę Internet

Cyfrowy Urząd

Pętla Żuławska

Innowacyjna Gospodarka

GKS Gmina Braniewo

Strona nieoficjalna

Biuletyn Informacji Publicznej

eu

logo

eUsługi w Gminie Braniewo

krd

zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Braniewo

czad

Noclegi w Gminie Braniewo

promo 180

Sprawy obywatelskie

rewitalizacja

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa